Oralna kirurgija

Što se liječi oralnom kirurgijom?

Radi se o kirurgiji koja podrazumijeva operacije zubi i zubnih kosti. Usluge koje u sklopu oralne kirurgije radimo su sljedeće:

– alveotomije
– apikotomije
– cistektomije

kontaktirajte nas